ติดต่อสมัครงาน

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

โรงพยาบาลเลอลักษณ์
11 ถนนนครอินทร์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000 ประเทศไทย
โทร. : 02-888-2888 ต่อ 417

[email protected]