นายแพทย์สิทธิชัย โชคดีสัมฤทธิ์

ตำแหน่ง

ศัลยแพทย์ตกแต่ง

การศึกษา

  • 1.แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • 2.วุฒิบัตรศัลยกรรมทั่วไป สงขลานครินทร์
  • 3.วุฒิบัตรศัลยกรรมตกแต่ง โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • ประสบการณ์การทำงาน
  • 1.ศัลยแพทย์ทั่วไปและศัลยกรรมตกแต่ง โรงพยาบาลตากสิน สังกัด กรุงเทพฯ
  • 2.ศัลยแพทย์ตกแต่ง โรงพยาบาลพญาไท3 ,โรงพยาบาลบางประกอก และ โรงพยาบาลบางประกอกอินเตอร์
  • 3.ประสบการณ์ทำงาน ด้านศัลยกรรม มากกว่า 15 ปี