เพิ่มเพื่อนเพื่อรับสิทธิ์ การประกันและการดูแลหลังทำ จากโรงพยาบาลเลอลักษณ์