โรงพยาบาลเลอลักษณ์ยินดีให้บริการ

WELCOME TO LELUX HOSPITAL

“โรงพยาบาลเลอลักษณ์”ให้บริการด้านศัลยกรรมตกแต่งด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์และห้อง ผ่าตัดที่ทันสมัยมีมาตรฐานในเรื่องการปลอดเชื้อและป้องกันการติดเชื้อสูงสุดด้วยระบบ HEPA FILTER, POSITIVE PRESSURE, ผนัง LAMINATED FROST พร้อมด้วยห้องพักคนไข้ ที่สะอาดและตกแต่งอย่างสวยงามสไตล์โคโรเนียล นโยบายหลักของการให้บริการเน้นด้านคุณภาพโดยการใช้ทีมแพทย์ผู้เชี่วชาญเฉพาะทาง ศัลยกรรมตกแต่งซึ่งเป็นสมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทยทุกท่าน
JOIN US

ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่ง

พนักงานบัญชี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ใช้โปรแกรม Express บันทึกข้อมูลทางบัญชี
2. ตรวจสอบและทำข้อมูลการจ่ายค่าคอมมิชชั่นทุกแผนกให้ทันรอบการจ่าย
3. Support ในงานการเงินทางด้านแคชเชียร์ (กรณีลูกค้าเยอะ)
4. มีประสบการณ์ในการทำค่าคอมฯ มาก่อน

คุณสมบัติ

เพศ : หญิง
อายุ(ปี) : 22 – 35
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

1. วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
2. มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. มีความซื่อสัตย์ในวิชาชีพของตน
4. มีความกระตือรือร้น และมีความรับผิดชอบสูง

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่การตลาด

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. มีความรู้ความเข้าใจการตลาดออนไลน์, FB, [email protected], Instagram, Youtube, SEO, และอื่นๆ
2. สามารถคิด และเสนอไอเดีย อาทิ Content, Creative ในการทำแคมเปญการตลาดออนไลน์
3. มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงานผ่านมือถือได้ (Social Network)
4. ติดตามสถานะ ประเมินผล และปรับปรุงการดำเนินงานของช่องทางต่างๆ
5. ใช้โปรแกรม Photoshop ได้

คุณสมบัติ

เพศ : ไม่ระบุ
อายุ(ปี) : 23 – 35 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 1 – 2

ตำแหน่ง

ทันตแพทย์ (ด้านจัดฟัน)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

– Endo. รักษาฟัน
– Prosth. ใส่ฟัน
– ortho. จัดฟัน

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 25 – 35 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี – ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

ตำแหน่ง

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. วางแผนการตลาดระยะสั้น และระยะยาว รวมทั้งวางกลยุทธ์ทางการตลาด Online Marketing และ Offline Marketing, ส่งเสริมการขาย, การประชาสัมพันธ์, วิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาด เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้กับโรงพยาบาล
2. วางกลยุทธ์การบริหาร เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนไข้ ตลอดจนเพื่อสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์อันจะนำไปสู่การสร้างความพึงพอใจให้กับคนไข้สูงสุด
3. วางแผนงาน บริหารทีมงาน ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร

คุณสมบัติ
 •  เพศหญิง/ชาย อายุ 30-35 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี ด้านการตลาด หรือบริหารธุรกิจ การสื่อสาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 •  มีความรู้และความเข้าใจในการทำการตลาดความงาม สามารถวางแผนบริหาร และกำกับดูแล และจัดการ
 • มีสกิลความรู้ ในการทำการตลาดออนไลน์ และใช้สื่อออนไลน์อย่างชำนาญ facebook IG google Ads SEO Youtube Website
 • มีประสบการณ์ และบริหารงบประมาณการตลาด มากกว่า 1 m ต่อเดือน
 • มี facebook license จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถแก้ปัญหา และปรับตามการเปลี่ยน อัลกอลิทึม ของแต่ละแพรตฟอร์มได้
 • ใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ ประเมินผล Analytic ของแต่ละแพรตฟอร์ม และสามารถนำมาปรับกลยุทธ์การตลาดได้ สามารถ Optimization ได้
 • มีทักษะและความสามารถในการคิด Create แคมเปญ การตลาด โปรโมชั่น Content ในการโปรโมท

ตำแหน่ง

PR Sale (ประจำคลินิก สาขาเซ็นทรัลพระราม 2)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ประชาสัมพันธ์ครอสความงาม
2. เปิด – ปิดการขาย

คุณสมบัติ
 • เพศ : ชาย , หญิง , ไม่ระบุ
 • อายุ(ปี) : 20 – 35
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ
 • อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

ตำแหน่ง

PR Sale (ประจำคลินิก สาขาเซ็นทรัลเวสต์เกต)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ประชาสัมพันธ์ครอสความงาม
2. เปิด – ปิดการขาย

คุณสมบัติ
 • เพศ : ชาย , หญิง , ไม่ระบุ
 • อายุ(ปี) : 20 – 35
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ
 • อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

ปรึกษา/สอบถาม