ปรับโครงหน้า ให้สมส่วน
ด้วยเทคนิค ศัลยกรรมเสริมคาง

ปัญหาเนื้อจมูกน้อย ปลายจมูกสั้น จมูกไร้ดั้ง เสริมจมูกธรรมดาก็ได้ทรงที่ไม่ต้องการ
ปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ให้โด่ง พุ่ง ทรงสวยได้ แค่เสริมจมูก เทคนิค Open Rhinoplast

ศัลยกรรมเสริมคาง
เสริมคาง (Chin Augmentation) คือ การศัลยกรรมที่มุ่งปรับรูปทรงหรือเปลี่ยนขนาดของคางให้ดูดีขึ้น อาจทำโดยการเสริมวัสดุหรือปรับรูปทรงของกระดูกบริเวณนั้นให้เข้าที่รับกับรูปหน้า คางที่สวยได้รูปมีส่วนช่วยให้ใบหน้าดูสวยโดดเด่น
รู้ได้อย่างไร ว่ารูปหน้าของเราสมส่วนหรือไม่

ใบหน้าของเราแบ่งได้ 3 ส่วน คือ ส่วนบน (หน้าผาก, คิ้ว) ส่วนกลาง (ตา, จมูก, โหนกแก้ม) และส่วนล่าง (ปาก, คาง, กราม) โดยสัดส่วนของใบหน้าที่ลงตัวนั้น ให้มองด้านข้างของใบหน้า โดยลองวาดเส้นไล่จากหน้าผากลงมาตามแนวสันจมูก ริมฝีปากและลงมาที่คาง หากได้เส้นแบบที่ระดับปีกจมูกกับคางตรงกันก็ถือว่า มีสัดส่วนของคางที่สวยงามสมส่วน

จะเห็นได้ว่า คางเป็นอีกจุดสำคัญของใบหน้า คางที่เล็ก คางที่ใหญ่ หรือคางที่ย